AVK International ir sertificēta atbilstoši ISO 50001

Ar patiesu prieku  paziņojam par energopārvaldības sistēmas standarta ISO 50001:2018  sertifikāta saņemšanu.
Šī gada marta, DNV ( Det Norske Veritas)  piecu dienu garumā rūpīgi pārbaudīja mūsu procesus un  izsniedza atjaunojumu arī četriem, jau esošajiem ISO  atbilstības sertifikātiem

ISO 50001 standarts nosaka prasības energopārvaldības sistēmas izveidei, ieviešanai, uzturēšanai un uzlabošanu. Tā sniedz uzņēmumam sistemātisku pieeju nepārtrauktai energoefektivitātes uzlabošanai. Standarts nodrošina prasības : 

 • mērķprogrammas izstrādei  - efektīvākai enerģijas izmantošanai
 • nosaka mērķus un uzdevumus mērķprogrammas īstenošanai
 • izmanto apkopotos datus, lai labāk izprastu enerģijas izmantošanu un pieņemtu  pareizus lēmumus
 • izmēra sasniegtos rezultātus
 • pārbauda , sasniegtos rezultātus un 
 • nepārtraukti uzlabo energopārvaldību.

Šoziem, kopējo gāzes patēriņu apkurei mēs samazinājām par 40%, uzstādot elektriskos siltumsūkņus vienā no mūsu ražotnēm un īstenojot vispārējus taupības pasākumus. Uzstādītie elektriskie siltumsūkņi palielināja elektroenerģijas patēriņu apkurei,  bet neskatoties uz to, kopējais apkures patēriņš samazinājās par vairāk nekā 110 000 kWh. 

Turklāt mēs paši saražojām vairāk nekā  141 000 kWh zaļās elektroenerģijas ar saules paneļiem uz mūsu jumtiem  Skovbijā.

Rūpējoties par kvalitāti, drošību un vidi , mēs- AVK International esam ieguvuši sertifikātus: 

 • ISO 9001 Kvalitātes vadībā
 • ISO 29001 Kvalitātes vadība naftas un gāzes nozarē
 • ISO 14001- Vides pārvaldībā
 • ISO 45001 Arodveselības un darba drošības vadībā
 • ISO 50001 Enerģijas pārvaldībā