Privātuma politika

Version 1.0: May 25, 2018

Šī konfidencialitātes politika apraksta, kā AVK Group A/S (turpmāk tekstā “mēs, mūsu vai mūs/mums”) apstrādā personas datus.

Mēs cienām Jūsu privāto sfēru. Neatkarīgi no tā, vai Jūs esat regulārs klients, vai vienkārši pārlūkojat mūsu interneta vietni, mēs gribam Jūs iepazīstināt ar mūsu konfidencialitātes politiku un drošības pasākumiem, ko mēs esam veikuši, lai aizsargātu Jūsu personas datus. 

Šai nolūkā mēs esam ieviesuši augsta datu aizsardzības standartu. Ja Jūs mums sniedzat personas datus vai mēs ievācam personas datus attiecībā uz Jums no citiem avotiem, mēs ar tiem rīkosimies atbilstoši šai politikai. Mēs Jums ieteicam izlasīt šo konfidencialitātes politiku pilnībā. 

Vispārīgie personas datu apstrādes principi

Lai nodrošinātu to, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pareizi un piemērotā datu aizsardzības līmenī, mēs pielietojam sekojošos apstrādes principus:

 • Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godīgi un caurspīdīgā veidā.
 • Personas dati tiek vākti tikai norādītiem, nepārprotami definētiem un likumīgiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti šiem mērķiem neatbilstošā veidā.
 • Apstrādājamajiem personas datiem jābūt adekvātiem, būtiskiem un apjomā ierobežotiem līdz datiem, kas nepieciešami saistībā ar mērķiem, kuriem tie tiek apstrādāti.
 • Personas datiem jābūt precīziem un, ja nepieciešams, tie jāatjaunina, bet neprecīzi vai nepilnīgi personas dati tiks izlaboti vai dzēsti, vai to tālāka apstrāde tiks pārtraukta.
 • Personas datus nedrīkst glabāt formā, kura pieļauj datu subjekta identifikāciju, ilgāk par laiku, kas nepieciešams mērķiem, kuriem dati tika savākti vaikuriem tie tiek tālāk apstrādāti.
 • Personas dati tiek apstrādāti veidā, kas nodrošina pienācīgu personas datu aizsardzību.
   

Mēs ikreiz informēsim Jūs par Jūsu personas datu vākšanu un apstrādi, izņemot gadījumus, kad mums ir likumīgs pamats to nedarīt.

Datu veidi

Ja Jūs sasaistīsieties ar mums, mēs savāksim un apstrādāsim Jūsu personas datus vairākos veidos.

Daži no personas datiem mums ir jāapstrādā, lai Jums sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus, bet dažus personas datus Jūs varat izvēlēties sniegt brīvprātīgi.

Pamatā mēs apstrādājam datus sekojošajās situācijās:

i)  ja Jūs apmeklējat mūsu interneta vietnes, piem., pārlūkojat vietni, aizpildiet veidlapu, atbildiet uz anketām vai piedalieties aptaujā  

ii) ja mēs apstrādājam datus mārketinga nolūkos, tostarp, ja Jūs parakstieties uz mūsu informatīvajām brošūrām vai ja mēs nosūtām informatīvās brošūras mūsu klientu bāzē ietvertajiem klientiem

iii) ja Jūs piedalieties kādā pasākumā, gadatirgū u.c. un esat saskarē ar mums pirms pasākuma, tā laikā vai pēc tā, piem., kā pētījumu vai tirdzniecības darījumu dalībnieks

iv) ja mums ir attiecības ar Jums kā ar klientu vai piegādātāju

Mēs attiecībā uz Jums apstrādājam sekojošos datu veidus atkarībā no tā, kādai kategorijai Jūs piederat, sk. augstāk norādīto:
 

Kategorija
 
Personas dati
 
Interneta vietnes apmeklētāji

 

 • IP adreses un MAC adreses (atkarībā no Jūsu izmantotās ierīces tipa)
 • Apmeklētāja vēsture un apmeklētāja uzvedība, piem., tiek aplūkots, uz kurām lapām uzklikšķināts, lapā pavadītā laika ilgums u.c.
 • Jautājumi, kas nosūtīti uz vietni u.c. un pa e-pastu saņemtās atbildes u.c.
 • Ja Jūs esat iesniedzis(-usi) informāciju, izmantojot veidlapu, tādus datus, kā piem., vārds/nosaukums, e-pasta adrese, dzīvesvietas valsts, interesējošā joma, uzņēmums vai organizācija, kurā Jūs esat nodarbināts(-a) vai ko Jūs pārstāvat kādā citā veidā
   
Mārketings
 • Vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, amata nosaukums, interesējošā joma
 • Uzņēmums vai organizācija, kurā Jūs esat nodarbināts(-a) vai ko Jūs pārstāvat kādā citā veidā
 • Informācija par visām atļaujām, kas piešķirtas mārketinga nolūkos, vai visiem noraidījumiem (abonenta pārtraukšanu), ko izteikuši esošie klienti
 • Saņemtā elektroniskā mārketinga apstrādes izsekošana, piem., vai ziņojums ir ticis atvērts, cik ilgi ziņojums ir ticis skatīts, kura ziņojuma daļa un uz kādām saitēm
 Pasākumi un izstādes
 • Dalība gadatirgos un pasākumos 
 • Vārds, amata nosaukums, e-pasta adrese, tālruņa numurs
 • Interesējošā joma
 • Uzņēmums vai organizācija, kurā Jūs esat nodarbināts    (-a) vai ko Jūs pārstāvat kādā citā veidā
Klienti/piegādātāji

 

 • Vārds, amata nosaukums, e-pasta adrese, tālruņa numurs
 • Interesējošā joma
 • Mums sniegtie dati  
 • Uzņēmums vai organizācija, kurā Jūs esat nodarbināts    (-a) vai ko Jūs pārstāvat kādā citā veidā
 • Dalība gadatirgos un pasākumos
 • Mūsu saskarsmes vēsture, tostarp ierakstītā e-pasta sarakste

Parastos apstākļos mēs neapstrādāsim nekādas specifiskas personas datu kategorijas (īpašos personas datus) attiecībā uz Jums, izņemot gadījumus, kad Jūs mums esat devis(-usi) viennozīmīgu un nepārprotamu piekrišanu vai mums tiek pieprasīts to darīt, lai izpildītu spēkā esošās likumdošanas prasības.
 

Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tikai īstenojot likumīgus mērķus, un vispār mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai tādā gadījumā, ja piemērojams viens vai vairāki no sekojošajiem kritērijiem:

 • Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mums uzliktos tiesiskos pienākumus
 • Apstrāde ir nepieciešama mūsu vai kādas trešās personas likumīgo interešu aizstāvībai un šī apstrāde nav uzskatāma par kaitējošu
 •  Jūs mums esat devis (-usi) piekrišanu šai apstrādei 

Pamatā mūsu tiesiskā bāze personas datu apstrādei saistībā ar kontaktēšanos ar mūsu klientu/piegādātāju bāzē iekļautajām personām ir mūsu likumīgo interešu mūsu uzņēmējdarbības attiecībās ar Jums līdzsvarošana ar Jūsu tiesībām uz Jūsu personas datu aizsardzību. Mēs esam pārliecināti, ka tas attiecībā uz Jums, kā reģistrētu personu, nevar tikt uzskatīts par kaitējošu, jo mums attiecībā uz Jums reģistrēta ir tikai minimālā kontaktinformācija saistībā ar organizāciju, kurā Jūs esat nodarbināts(-a), kā arī tādēļ, ka mēs apstrādājam šos datus, lai būtu spējīgi sniegt Jums un Jūsu darba devējam pakalpojumus.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus sekojošos nolūkos:

 • Lai piegādātu Jums produktus, nodrošinātu pakalpojumus un sniegtu informāciju, ko Jūs mums pieprasāt
 • Lai nosūtītu Jums informatīvās brošūras vai citus mārketinga materiālus, tostarp anketas
 • Lai administrētu mūsu darījumu attiecības, kā arī vestu pārrunas un parakstītu līgumus
 • Lai klientiem sniegtu vispārīgos pakalpojumus un palīdzību
 • Lai uzzinātu klientu viedokli un to, kā mūsu dažādie pakalpojumi, tostarp interneta vietnes, lietotnes un produkti, tiek izmantoti, kā arī lai varētu tos izvērtēt un uzlabot
 • Lai sazinātos ar Jums dažādos jautājumos
 • Lai izpildītu visas spēkā esošās likumdošanas prasības
 • ·visu mūsu aktīvu vai krājumu vai to daļas cedēšanas, nodošanas vai cita veida atsavināšanas, jebkādas uzņēmumu apvienošanās, uzņēmuma pārdošanas vai kopuzņēmuma izveides gadījumā
 • atbilstoši mūsu sīkdatņu izmantošanas politikā izklāstītajam, sk. augstāk

Sīkdatnes

Mēs varam izmantot sīkdatnes mūsu interneta vietnēs vai mūsu lietotnēs. Lūdzam izlasīt sīkāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu mūsu sīkdatņu izmantošanas politikā.

Mērķi, kādiem tiek apstrādāti, izmantojot sīkdatnes, savāktie dati, ir sekojošie:

 • interneta vietnes un tās pakalpojumu uzturēšana, tās veiktspējas un lietotāja pieredzes tajā uzlabošana un optimizēšana
 • klienta un lietotāja analīzes un segmentācijas veikšana nolūkā uzlabot mūsu izpratni par mūsu lietotājiem un sniegtu lietotājiem, tostarp Jums, labākus un individualizētus pakalpojumus
 • statistikas nolūkos

Automātiskie individuālie lēmumi

Jūsu dati netiek izmantoti automātiskai individualizētai lēmumu pieņemšanai.

Avoti

Personas dati tiek iegūti no Jums pa tiešo, tas ietver visus informācijas pieprasījumus, ko Jūs vai uzņēmums, ko Jūs pārstāvat, esat izdarījis(-usi) telefoniski, izmantojot e-pastu, gadatirgos, iesniegtajos pasūtījumos u.c. Dati tiek saņemti arī ar mūsu vietnes starpniecību, piem., izmantojot sīkdatnes un veidlapas.

Piekrišanas atsaukšana

Ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt Jūsu piekrišanu, taču tas neietekmēs pirms piekrišanas atsaukšanas savākto datu apstrādi vai nodošanu tālāk.

Personas datu izpaušana un pārsūtīšana

Mēs Jūsu personas datu izpaužam un pārsūtām saņēmējiem (fiziskajām vai juridiskajām personām, sabiedriskajām iestādēm, aģentūrām vai citiem) pēc iespējas minimāli un tie tiek aizsargāti pienācīgā datu aizsardzības līmenī.

Mēs varam personas datus izpaust vai padarīt pieejamus saņēmējiem sekojošās situācijās:

 • saņēmējiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu uzdevumā, kā piem., datu bāžu izmitināšanas, mākoņdatošanas, IT palīdzības, mārketinga pakalpojumus, administratīvos pakalpojumus, apmācības pakalpojumus vai cita veida datu apstrādi. Šiem saņēmējiem atļauts apstrādāt personas datustikai saskaņā ar mūsu instrukcijām, bet šīs attiecības noteiks rakstisks datu apstrādātāja līgums
 • izpildot mūsu pienākumus, piegādājot Jums kā klientam preces, tostarp sniedzot attiecīgu informāciju mūsu apakšuzņēmējiem, tostarpmūsu grupas uzņēmumiem
 • ·nodibinot, īstenojot vai aizstāvot mūsu likumīgās tiesības
 • ja Jūs iepriekš esat devis (-usi) piekrišanu personas datu izpaušanai saņēmējam
 • ·visu mūsu aktīvu vai krājumu vai to daļas cedēšanas, nodošanas vai cita veida atsavināšanas, jebkādas uzņēmumu apvienošanās, uzņēmuma pārdošanas vai kopuzņēmuma izveides gadījumā
 • atbilstoši mūsu sīkdatņu izmantošanas politikā izklāstītajam, sk. augstāk

Ja personas datu saņēmējs atrodas valstī ārpus ES/EEK, kura nenodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni, mēs Jūsu personas datus šādam saņēmējam pārsūtīsim, tikai izpildot rakstisku pārsūtīšanas līgumu, kas balstās uz ES Komisijas lēmumu par līguma standartklauzulām vai tamlīdzīgu apstiprinātu aizsardzības režīmu.

Saglabāšanas ilgums

Mēs nesaglabājam personas datus ilgāk par likumdošanā atļauto un ar apstrādes mērķiem saistīto laika periodu. Saglabāšanas ilgums atkarīgs no personas datu veida, mērķiem un piemērojamās likumdošanas, tādēļ tas ir atšķirīgs.

Mēs izdzēšam personas datus pēc augstāk norādītā saglabāšanas laika izbeigšanās vai ja Jūs pieprasāt mums izdzēst personas datus, izņemot gadījumus, kuros pastāv likumdošanas vai normatīvās prasības, kurās mums tiek pieprasīts saglabāt Jūsu personas datus.

Datu drošība

Lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs esam īstenojuši piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina drošības līmeni, kurš atbilst riskiem, ko rada aizsargājamo personas datu apstrāde un raksturs, ņemot vērā šo pasākumu īstenošanas jaunākos paņēmienus un izdevumus.

Pēc riska novērtēšanas mēs veicām pasākumus, kas paredzēti personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, grozīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, jo īpaši gadījumos, kad apstrāde ietver personas datu pārsūtīšanu, izmantojot internetu, kā arī pret citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt Jūsu apstrādājamajiem datiem, izņemot konkrētus likumdošanā paredzētus izņēmumus. Bez tam Jūs varat noraidīt Jūsu personas datu vākšanu un tālāku apstrādi. Papildus tam Jums ir tiesības labot Jūsu personas datus, ja tas nepieciešams. Jūs varat arī izvēlēties pieprasīt mums ierobežot apstrādi.

Mēs izdzēsīsim vai izlabosim jebkādu informāciju, kura nav pareiza vai ir novecojusi.

Ja Jūs mums iesniegsiet rakstisku pieprasījumu, mēs bez nepamatotas vilcināšanās izdzēsīsim Jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad mums ir likumīgs pamats turpināt apstrādi, piem., ja apstrāde nepieciešama, lai celtu prasību, izpildītu to vai aizstāvētos, vai tas nepieciešams, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar Jums vai uzņēmumu vai organizāciju, kur Jūs esat nodarbināts(-a), vai ko Jūs pārstāvat kādā citā veidā.

Lai īstenotu kādas no augstāk minētajām tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Lūdzam norādīt mums būtisko informāciju, kas nepieciešama Jūsu pieprasījuma izskatīšanai, tostarp Jūsu pilno vārdu un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jūs identificēt. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu pēc iespējas ātrāk, bet vismaz viena mēneša laikā. Informējam Jūs, ka gadījumā, Ja Jūs nepiekrītat Jūsu personas datu apstrādei, Jūs varat iesniegt sūdzību Jūsu vietējai datu aizsardzības iestādei.

Saites uz citām vietnēm un tamlīdzīgām lapām

Mūsu interneta vietnēs var būt saites uz citām interneta vietnēm vai integrētajām lapām. Mēs neesam atbildīgi par citu uzņēmumu interneta vietnēm (trešo personu interneta vietnēm) vai par šādu uzņēmumu praksi attiecībā uz personas datu vākšanu. Ja Jūs apmeklējat trešo personu interneta vietnes, Jums jāizlasa to īpašnieku personas datu aizsardzības politika un citi  būtiskie noteikumi.

Grozījumi

Mēs periodiski varam grozīt mūsu Konfidencialitātes un sīkdatņu izmantošanas politiku. Atjauninātā Konfidencialitātes un sīkdatņu izmantošanas politika būs piemērojama, ja Jūs turpināsiet izmantot mūsu interneta vietni, bet mēs – personas datus. Mēs vēlētos lūgt Jums regulāri pārlasīt mūsu Konfidencialitātes un sīkdatņu izmantošanas politiku.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi vai ja Jūs vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot sts@avk.dk.

AVK International A/S, Bizonvej 1, DK-8464 Galten, Dānija.