AVK International A/S sertificēts atbilstoši ISO 45001 arodveselības un drošības vadības sistēmas standartam

"Det Norske Veritas" GL 2020. gada marta sākumā veica trīs dienu auditu, kura laikā  AVK International A/S
sekmīgi pārkvalificējās  no OHSAS 18001 uz ISO 45001. Audita laikā uzņēmumam netika izteikta neviena piezīme par neatbilstību.

Ikviens AVK darbinieks tiek motivēts noteikt jomas, kurās ne tikai iegūst biznesa vide, bet arī apkārtējā vide. 
Mēs koncentrējamies ne tikai uz aktivitātēm un procesiem mūsu ražošanas uzņēmumos, bet arī uz mūsu piegādātāju rīcību un biznesa modeļiem. Mūsu ieguvums ražošanas procesā ir modernās iekārtas un aprīkojums, kas rada drošu un veselībai draudzīgu darba vidi.

Mēs rūpējamies par vidi un ilgtspējīgiem risinājumiem, un mēs lepojamies ar to, ka esam ieguvuši tādus sertifikātus kā:
ISO 9001 - kvalitātes pārvaldības sertifikāts
ISO 29001 – kvalitātes pārvaldības naftas un gāzes rūpniecības sertifikāts
ISO 14001 - vides pārvaldības sertifikāts
ISO 45001 - darba drošības un arodveselības pārvaldības sertifikāts