Ūdens sadale

Ūdens piegādāšana patērētajiem notiek pa ūdens sadales cauruļvadiem. Šajos cauruļvados spiedienu nodrošina  ar gravitācijas palīdzību, vai arī ar savstarpēji saistītām sūkņu stacijām. Ūdens no ieguves avota tiek novirzīts uz dzeramā ūdens sagatavošanas stacijām, kur tas tālāk pa sadales tīklu tiek piegādāts patērētājiem.

Ūdens sadales cauruļvadiem parasti izmanto betona caurules, kaļamās ķetas, tērauda caurules vai GRP/GRE caurules. 

Cauruļvadiem, kuru izmēri ir mazāki, var izmantot plastmasas caurules, piemēram, HDPE.

Nav noteiktu standartu, kādēļ viena daļa inženieru tīklu profesionāļi vai kompānijas priekšroku dod konkrēta tipa aizbīdņiem un vārstiem. Daži tehniskie dizaineri izvēlas ķīļveida aizbīdņus, citi pusagrieziena vārstus, kas ir vienlīdz labs risinājums. Aizbīdņa piemērotību nosaka arī projekta specifiski tehniskie risinājumi, tāpat kā dažādās spiediena klases. Ūdens pārvadiem AVK piedāvā plašu klāstu ar ķīļveida aizbīdņiem, ekscentritātes un dubultās ekscentritātes puspagrieziena vārstus, pretvārstus, gaisa vārstus, tāpat kā savienojumus, remontskavas un aizbīdņu piederumus.