Ūdenssaimniecības

Ūdens cilvēku patēriņam tiek iegūts no dažādām vietām, precīzāk gruntsūdeņiem, virszemes ūdeņiem, ezeriem, upēm un ūdens rezervuāriem. Dažās pasaules vietās pat jūras ūdens tiek izmantos patēriņam pēc pamatīga atsāļošanas procesa. Ūdens pirms lietošanas ir jāattīra, neatkarīgi no avota. Dažādos reģionos ūdens kvalitāte var atšķirties pat vienas pilsētas ietvaros. Ja vienā gadījumā pietiek ar ūdens filtrēšanu, tad citos ir nepieciešama pat dezinfekcija. Ūdens apstrādi un sagatavošanu parasti veic ūdenssaimniecībās, kurās aizbīdņi un vārsti pārsvarā ir aprīkoti ar elektriskiem vai pneimatiskiem izpildmehānismiem, kas ļauj veikt tālvadību un kontroli.

AVK piedāvā plašu ķīļveida aizbīdņu, vārstu un piederumu klāstu, konstruētu tā, lai pilnībā atbilstu esošajiem apstākļiem un vajadzībām tradicionālās ūdenssaimniecībās. Kā, piemēram, ķīļveida aizbīdņus, ekscentritātes un dubultās ekscentritātes puspagrieziena vārstus, pretvārstus, lodveida aizbīdņus, gaisa vārstus, savienojumus un atloku adapterus, remontskavas un aizbīdņu piederumus.